Medlemmar

Medlemmar i

Grafikgruppen Visby

Vi är 30 grafiker i Gotlands kollektiva konstnärsverkstad – KKV.

Styrelsen 2023

Bli medlem eller stödmedlem

Kriterier för inval av nya medlemmar

1. Konstnärlig utbildning: Konsthögskola, Konstfack, Folkhögskolans konstnärliga program eller motsvarande fristående skolas konstnärliga program eller kurser med inriktning på grafik.

2. Vara väl förtrogen med de olika grafiska teknikerna.

3. Vara väl förtrogen med den grafiska tekniska utrustningen.

4. Den sökande skall även ha ett ”eget konstnärligt uttryck”.

5. Den sökande skall lämna ett CV med betoning på den konstnärliga utbildningen, utställningar, vidarutbildning i grafiska kurser som den sökande vill åberopa. Samt hur länge den sökande varit aktiv i och med den grafiska tekniken.

6. Den sökande skall även lämna in 5-10 grafiska bilder i olika tekniker.

7. Den sökande skall också lämna in en motivering varför den sökande vill bli medlem i Grafikgruppen Visby Ekonomisk Förening.

8. Vid överflyttning från annan grafisk verksamhet eller KKV verkstad gäller även ovanstående.

9. Den sökande kan vid ev. avslag söka igen, hur många gånger som helst, dock skall det framgå i CV:n hur många gånger den sökande ansökt.

Invalsjuryn för medlemskap består av två medlemmar med lång konstnärlig erfarenhet som är valda vid Årsmötet, dessa sitter i invalsjuryn till dess att någon av dem begär utträde, samt ordf. per automatik. Vid oenighet har ordförande utslagsröst. Invalsjuryns beslut kan inte överklagas.

Medlemsantagning

Medlemmar tas in två gånger om året. Den 15 februari samt 15 september. Ett personligt brev samt max 10 alster helst i olika tekniker skickas eller lämnas till Grafikgruppens Jurygrupp som består av tre medlemmar ur grafikgruppen.

Om du vill hyra in dig i vår verkstad är kravet att du ska kunna styrka att du kan hantera en grafikverkstad och dess maskiner. Kostnad är 200 kr / dag. Då ingår all rengörningsutrustning samt slitage/tillgång till alla maskiner samt lokaler. Papper och färg måste varje person medföra.

Stödmedlem

Bli stödmedlem för att stödja vår förening. Det kostar bara 650 kr om året. Som tack får ni vid 1:a advent komma till verkstaden och välja ett grafiskt blad bland ett urval av stor konstnärlig kvalité.

Enklast blir ni stödmedlem genom att sätta in 650 kronor på vårt plusgiro (plusgiro 166 74 62-4).

Glöm inte att ange ditt namn, adress och telefonnr. och även din e-postadress, samt år som stödmedlemskapet gäller.

Har du frågor kontakta oss på info@grafikgruppen.se.