Om oss

Välkommen

Grafikgruppen Visby finns på Ryska gränd 18, du finner oss innanför Visby ringmur strax intill Domkyrkan och Stora Torget.

Där har vi verkstad, galleri samt kurser. Välkommen in!

Grafikgruppen Visby

Vi är 28 grafiker/konstnärer som enas i en kollektivverkstad. Grafikgruppen är en KKV-verkstad. Vi arbetar alla med olika grafiska tekniker.

Vår verkstad och grafiska tekniker

Djuptryck

På vår verkstad kan man arbeta traditionellt med etsning, akvatint och även med ristonfilm. Vi jobbar även med Collografi (papptryck). Denna del av verkstaden har två pressar som är motordrivna. Den stora pressen kan ta format upp till 70 x 100 cm. Den lilla pressen 50 X 70 cm. Vårt syra-etsrum är totalrenoverat och miljövänligt. Vi arbetar miljövänligt, och Aqua Intaglio färgerna används av de flesta konstnärerna hos oss.

Högtryck

Olika sorters högtryck, såsom träsnitt, görs också i vår verkstad.

Screen

Screentryckeriet har två tryckbord. Där använder vi en miljövänlig vattenbaserad screentrycksfärg. Den speciella färgen som nu används av konstnärer och verkstäder över hela landet har utvecklats i verkstaden.

Under året erbjuder vi kurser med dom olika grafiska teknikerna, däribland collografi, serigrafi, träsnitt, fotopolymer, torrnål, med mera. Vi har även ett galleri samt en trädgård som används flitigt!

Stora fönstret i screentryckeriet
Utsikt från stora fönstret i screentryckeriet mot Domkyrkan

Kort historik om Grafikgruppen Visby

Redan 1986 fick en grupp grafiskt intresserade konstnärer möjlighet att hyra ett hus på Ryska gränd i Visby, och Grafikgruppen bildades. 20 år senare fick Grafikgruppen köpa huset.

Intiativtagare 1986 var Anders C. Wallén och Björn Hammarström. Med stort engagemang och outtröttlig energi skapade de en verkstad som fortfarande fungerar utomordentligt som hemvist för öns grafiker. De konstnärer som blev medlemmar i Grafikgruppen skaffade sedan allt eftersom pressar, tryckbord och annan utrustning i syfte att erbjudna konstnärerna allt fler trycktekniker.

Grafikgruppen Visby – Verkstan på Ryska gränd 18
Grafikgruppen Visbys verkstad på Ryska gränd 18 möjliggör många olika trycktekniker tack vare tung utrustning.

Det har skett delvis med hjälp av Brucebostiftelsen på Gotland, med hjälp av Konstnärsnämnden, Statens Kulturråd, Länsstyrelsen Gotland och Gotlands kommun. Medlemmarna har själva byggt och utvecklat olika delar av verkstaden.

Grafikgruppen var 1996 arrangörer av grafikprojektet Nordgrafika, omfattande 11 länder. År 2000 genomfördes ett marknadsprojekt som omfattar 11 länder runt Östersjön Ars Nord Baltica 2000.

Grafikgruppen Visby har utbytesutställningar med andra KKV Verkstäder. 2016 i oktober-november gästade Grafikgruppen Visby Linköping med en stor utställning. Våren april / maj 2017 gästade KKV Linköping Krogen Amerika Gotland. Gemensamt med Grafikgruppen ställde de ut på Gotlands Konstmuseum under temat Angeläget, Nutid samhällstillvänt, Aktuellt.

Grafikgruppen Visby har kontinuerligt utbyte med andra KKV verkstäder i Sverige både var det gäller utställningar och gästtryckare.

Vi har ett gott samarbete med Gotlands Konstmuseum vilket har resulterat i många utställningar.

Vi har även ett gott samarbete med Almedalsbiblioteket där våra medlemmar ställer ut månadsvis under rubriken Månadens Grafiker på Almedalsbiblioteket.

Jubileum på Ryska gränd 18

2011 firade Grafikgruppen Visby 25-årsjubileum. I samband med detta gjordes en Jubileumsskrift med alla tidigare och nuvarande medlemmar i text och bild. Den finns till försäljning kostnad 250 kr i vårt galleri, och kan även hittas på KB och Almedalsbiblioteket.

Grafikgruppen Visby är en kollektiv verkstad för yrkesverksamma konstnärer dvs en KKV verkstad. Vi är medlem i KKV Riks (Konstnärernas kollektivverkstäder Riksorganisation).

Grafikgruppen Visby ek för. stöds av följande: Stiftelsen för Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur, Länsstyrelsen Gotland, Wilhelmina von Hallwyls Gotlandsfond, Statens kulturråd, och Region Gotland.

Kontakt

Grafikgruppen Visby Ekonomisk Förening
Ryska gränd 18
621 56 Visby

Mail : info@grafikgruppen.se

Orgnr: 769613-2724
Plusgiro: 166 74 62-4
Swishnummer: 123-2145720