Eva Höök

Medlem i Grafikgruppen Visby sedan 2007.

Kontakt

Mobil: +46 73 044 30 35
Email: evahook@hotmail.com

Utbildning

Gotlands Konstskola, ett antal grafikkurser bl.a Wiiks Folkhögskola, Härke Konstcenter, Fil.mag. i konstvetenskap.

Utställningar

Ett flertal samlingsutställningar på Gotland och Uppland. Sofia Bulgarien.

Separatutställningar

Uppsala, Harg i Uppland, och New York.

Jag inspireras av mänskliga kontakter, ljuset, och livet i dess vidaste bemärkelse. Stimuleras av att arbeta i en KKV verkstad, då kontakter nationellt och internationellt vidgar gränserna, möjligheter att utvecklas genom olika grafiska metoder, samt att samarbeta med konstnärer och inte minst prova nya projekt i en gemensam verkstad.

– Eva Höök, 2021