Skolprojektet

Skolprojektet – Pilotprojekt Åk 4A och 4B – Solberga Visby

Under hösten 2008 har Grafikgruppen tillsammans med Solbergsskolan utfört ett grafikprojekt.

Ett av syftena har varit att introducera skolbarn årskurs 4 i framställning av grafik.

Eleverna har, halvklassvis, under ett antal tillfällen under hösten 2008 fått komma till Grafikgruppens verkstad på Ryska Gränd 18, för att göra grafik, Collographi.

Från första moment till sista har varje elev varit tre gånger i verkstan. De har fått insikt i alla de moment som ingår i processen att ta fram ett grafiskt verk.

Efter utvärderingen visar det sig att våra målsättningar infriats över förväntan. Utvärderingen gjordes tillsammans med inblandade lärare på Solberga skolan och intitiativtagare och projektledare på Grafikgruppen Eva Höök.

Pilotprojektet Grafikprojektet har även fortsatt 2009 och 2010 med ÅK 4 Atheneskolan ( Friskola i Visby).

Resultatet har varit mycket positivt från lärare, elever och föräldrar och en önskan finns att Grafikkprojektet bör erbjudas till fler ÅK 4 på Gotland. Detta pilotprojekt har varit helt idéellt och ingen kostnad har belastat skolorna. För att kunna erbjuda ÅK4 Grafikprojektet behövs medel.

Håll nu tillgoda med lite bilder från barnens utställning i Grafkigruppens galleri.

Bilder från processen

Här kommer några bilder från elevernas arbete.

Bilder från utställningen

Här kan du titta på alla de fina bilderna som producerats av deltagarna under projektets gång. Bilderna visades på en utställning i Grafikverkstans galleri.

« av 2 »