Kurs – Fotopolymer – Flyttad till våren 2022

Fotopolymer

Lärare: Peter Ragnarsson
Tid: Kursen är flyttad till våren 2022
Lördag och söndag 10.00-15.00

Minst 5 deltagare max 10 deltagare
Kostnad: 1.350 kr inkl. basmaterial

Obs Kursen hålls i Hemse