Kurs – Torrnål på plast – 2:a och 3:e april 2022

Torrnål på plast

Lärare: Lotta Pettersson
Tid: 2:a och 3:e april 2022
Lördag och söndag 10.00-13.00

Minst 5 deltagare och max 10 deltagare
Kostnad: 1.150 kr inklusive basmaterial