Kurs – Torrnål på plast – Lördag och söndag våren 2022

Torrnål på plast

Lärare: Lotta Pettersson
Tid: Våren 2022
Lördag och söndag 10.00 -13.00

Kostnad: 1.150 kr